Debtia logo
Log på

Renteloven

Reglerne omkring renter ved forsinket betaling m.v. er beskrevet i renteloven. 

Hvis man skylder penge for en vare eller en tjenesteydelse vil der være en betalingsfrist indenfor hvilken kreditor skal have sit tilgodehavende.

Hvis betalingsfristen overskrides er kreditor berettiget til at opkræve såvel rykkergebyr som renter.

Hvad siger Renteloven?

Renteloven beskriver hvor meget der må kræves i rykkergebyr samt hvilken rente der må pålægges gælden.  Fordringshaveren kan herudover kræve et såkaldt kompensationsgebyr i visse situationer.

Renteloven og gebyrer

Rykkergebyret er i renteloven fastsat til maksimal 100 kr. per rykkerskrivelse. Den første rykker kan sendes straks efter betalingsfristen er overskredet, og der må sendes 3 rykkere med gebyr i alt per fordring. Der skal dog gå minimum 10 dage mellem rykkerskrivelserne.

Derudover må fordringshaveren opkræve renter af gælden. Dette kaldes morarenter, og er i renteloven fastsat til en årlig rente på 8 % over Nationalbankens udlånsrente. Renten beregnes ud fra 360 dage årligt med 30 dage om måneden.

Ovenstående gælder hvis en privat person skylder en virksomhed penge.

Renteloven og virksomheder

Hvis en virksomhed skylder en anden virksomhed penge gælder det endvidere at fordringshaveren må opkræve et såkaldt kompensationsgebyr. Dette er i renteloven aktuelt fastsat til 310 kr. Gebyret må opkræves straks efter betalingsfristen er overskredet.

Ofte vil fordringshaveren dog forinden sikre en dialog med skyldneren omkring årsagen til at betalingsfristen er overskredet. Skyldes det forglemmelse eller eventuelt manglende evne til at betale det skyldige beløb. Eventuelt indgå en aftale om afdragsordning.

Den manglende betaling kan jo på den anden side i princippet  sidestilles med at den virksomhed som skylder penge optager et lån hos virksomheden som har penge til gode uden dennes samtykke.