Debtia logo
Log på

Rekonstruktion

En rekonstruktion betegner en proces, hvor man forsøger at redde en virksomhed, som er i økonomiske vanskeligheder fra konkurs. En rekonstruktion er en proces som følger et bestemt mønster med diverse møder og tidsfrister. Reglerne er beskrevet i konkursloven.

Rekonstruktion og betalingsstandsning

Rekonstruktionen blev tidligere betegnet som en betalingsstandsning, men begrebet blev afskaffet i 2011, hvor reglerne blev revideret. Man tale herefter om en rekonstruktion.

Rekonstruktionen bliver styret af en retslig instans, nemlig skifteretten. Det er skifteretten, som modtager begæringen om en rekonstruktion af en virksomhed, og sætter denne i gang. Skifteretten kan dog undlade at indlede en rekonstruktion, hvis det på forhånd synes urealistisk, at virksomheden kan reddes. Hvis rekonstruktionen mislykkes vil virksomheden blive taget under konkursbehandling.

Begæring om rekonstruktion

Hvis en virksomhed ikke kan betale sine kreditorer rettidigt, og dermed er insolvent, kan der sendes en begæring om rekonstruktion til skifteretten. Det kan enten være ejeren selv eller en af kreditorerne, som begærer rekonstruktionen.

Skifteretten vil herefter udpege en rekonstruktør, sædvanligvis en advokat, samt en tillidsmand, sædvanligvis en revisor. Disse har så en frist på 4 uger til at danne sig et overblik over virksomhedens situation, hvorefter der skal holdes et møde mellem virksomhedens ejer og kreditorerne.

Plan for rekonstruktion

Rekonstruktøren skal fremlægge en plan, som skal godkendes af parterne, hvorefter processen kan gå i gang. Fristen for mødets afholdelse kan i visse tilfælde udsættes yderligere 4 uger. Virksomheden kan i denne periode ikke erklæres konkurs, og har således en mulighed for at klarlægge situationen, og de eventuelle handlemuligheder der forefindes.

Inden mødet skal skifteretten indrykke en annonce i Statstidende om rekonstruktionen, og på den måde indkalde samtlige kreditorer til mødet. På mødet vil der blive udarbejdet en rekonstruktionsplan, som skal godkendes. Herefter vil selve processen gå i gang.

Scenariet vil være forskelligt fra sag til sag afhængig af den situation virksomheden befinder sig i. Typisk vil det være en aftale om afskrivning af en del af gælden, samt en acceptabel afdragsordning. Det kan også være frasalg af visse dele af virksomheden, som ikke er rentable. I perioden kan virksomheden arbejde videre, men større økonomiske dispositioner skal godkendes af rekonstruktøren.

Efter en succesfuld rekonstruktion vil virksomheden atter være solvent, og kan fortsætte sine aktiviteter, i modsat fald vil der blive indgivet konkursbegæring.