Debtia logo
Log på

Hvad betyder ordet henstand?

I forbindelse med gæld betyder ordet henstand, at skyldner får længere tid til at tilbagebetale sin gæld/sit lån. Henstand gives nemlig typisk i de situationer, hvor skyldner ikke har mulighed for at betale til den aftalte tid. Du kan blive klogere på henstand ift. private virksomheder og det offentlige i denne tekst.

Hvordan får skyldner henstand for gæld til en privat virksomhed?

Skyldner kan godt spørge kreditor om muligheden for en længere betalingsfrist på et lån eller en anden gæld. Men det er ikke sikkert, at kreditor vil gå med til dette. Hos nogle kreditorer vil gælden desuden blive pålagt ekstra omkostninger i forbindelse med en aftale om henstand, og dette bør skyldner altid være opmærksom på. Omkostningerne kan blandt andet omhandle ekstra lånerenter og et gebyr for at få registreret sin henstand.

Hvordan får skyldner henstand for gæld til det offentlige?

Har skyldner gæld til det offentlige, som skyldner ikke mener at kunne betale tilbage på en gang, er det muligt at kontakte Gældsstyrelsen ift. at ansøge om en afdragsordning.

Gældsstyrelsen vil her vurdere, om skyldner kan få en afdragsordning, og hvordan afdragsordningen skal se ud. Alt dette bliver enten beregnet ud fra skyldners økonomiske situation og/eller gældens størrelse.

Får skyldner en afdragsordning, der ikke viser sig at være realistisk, kan skyldner anmode Gældsstyrelsen om en evt. henstand. I sådanne tilfælde får skyldner ofte lov til at sende sin husstands budget, som det ser ud lige nu og her. Ud fra budgettet kan Gældsstyrelsen lave en ny beregning og vurdere muligheden for en ny afdragsordning med en længere betalingsfrist.