Debtia logo
Log på

Konkursbehandling

En konkursbehandling er den proces hvor et insolvent firmas værdier realiseres med henblik på fordeling af de frigjorte midler til firmaets kreditorer. Konkursbehandlingen foregår i skifteretten.

Konkursbehandlingen har til formål at sikre at de enkelte kreditorer behandles ens, og at den konkursramte virksomhed ikke kan skaffe værdier af vejen.

Hvordan foregår en konkursbehandling?

Skifteretten indleder ikke en konkursbehandling på eget initiativ, men sagen starter efter der er indgivet en konkursbegæring enten af firmaet selv eller af en af kreditorerne til skifteretten. Det er en forudsætning af firmaet ikke er i stand til at betale sine kreditorer.

Hvis firmaet af en eller anden grund ikke vil betale fordringerne, for eksempel hvis det har indsigelser imod dem, skal sagen føres i fogedretten som inkassosag, eller ved en civil retssag.

Skifteretten udpeger en kurator, det vil sige en advokat, som skal stå for realiseringen af selskabets værdier og fordelingen af de frigjorte midler til kreditorerne.

Hvilke regler gælder for konkursbehandling?

Der er regler for i hvilken rækkefølge kreditorerne skal betales. I den forbindelse er kreditorerne inddelt i forskellige klasser. Alle kreditorerne i en klasse skal have fået indfriet deres fordringer inden kreditorerne fra næste klasse kan tilgodeses.

I første omgang skal de udgifter der er i forbindelse med konkursbehandlingen betales. Herefter skal eventuelle omkostninger i forbindelse med en mislykket rekonstruktion forud for konkursbehandlingen betales. Herefter kommer diverse lønkrav fra det konkursramte firmas ansatte.

Konkursbehandling og lønkrav

Her vil det som regel være lønmodtagernes garantifond, som har kravet mod konkursboet, idet medarbejdernes lønkrav på forhånd er dækket af garantifonden. Herefter kommer skyldige afgifter til staten, og i sidste klasse kommer almindelige kreditorers tilgodehavender.

Hvor lang tid tager en konkursbehandling?

Hvor lang tid en konkursbehandling tager afhænger helt af den enkelte situation.

I simple sager, hvor det er let at sælge, kan kurator hurtigt få overblik over konkursboet. Så vil det gå hurtigt. Omvendt, hvis der er mange kreditorer og værdier, som er svære at opgøre og sælge, så tager det længere tid.