Debtia logo
Log på

Hvordan foregår et fogedretsmøde?

På et fogedretsmøde kan kreditor få hjælp til at inddrive de penge, som skyldner skylder kreditor. Det er fogedretten, der leder mødet, og de spørger skyldner indtil skyldners økonomiske situation ift. at betale kreditor. Oftest aftales en afdragsordning, der løber over max 10 måneder.

Hvem deltager på et fogedretsmøde, og hvor lang tid tager det?

På et fogedretsmøde er en eller flere repræsentanter fra fogedretten til stede. Desuden har debitor (den, der skylder penge, også kaldet rekvisitus) pligt til at møde op, og kreditor (også kaldt rekvirenten) kan være med fysisk eller telefonisk.

Et møde i fogedretten tager oftest ikke mere end 5-10 minutter.

Hvad bliver der talt om på et fogedretsmøde?

På et fogedretsmøde er en eller flere repræsentanter fra fogedretten til stede. Desuden har debitor (den, der skylder penge, også kaldet rekvisitus) pligt til at møde op, og kreditor (også kaldt rekvirenten) kan være med fysisk eller telefonisk.

Et møde i fogedretten tager oftest ikke mere end 5-10 minutter.

Hvad bliver der talt om på et fogedretsmøde?

På et møde i fogedretten vil skyldners muligheder for at betale sin gæld blive drøftet. Kan skyldner ikke betale gælden med det samme, vælger fogeden oftest at tage udlæg i nogle af skyldners værdigenstande.

Det vil sige, at skyldner tvinges til at stille værdigenstande som sikkerhed for, at gælden løbende bliver betalt efter den afdragsordning, der er blevet aftalt på mødet.

Fogedretten kan tage udlæg i værdigenstande såsom skyldners faste ejendom, bil, designervarer, nyere computer og mobiltelefoner mv. Betaler skyldner ikke til tiden, kan han/hun risikere, at værdigenstandene bliver solgt på tvangsauktion, så kreditor kan få sine penge.

Hvad skal skyldner gøre, hvis han/hun ikke har nogen værdigenstande?

Hvis skyldner ikke har nogen værdigenstande, skal skyldner afgive en insolvenserklæring til fogeden. Her vil skyldner med tro og love skrive under på, at han/hun ikke har nogen værdigenstande, som overstiger ‘et beskedent hjem og en beskeden levefod’. Sker dette, vil skyldner normalt først efter 6 måneder kunne blive indkaldt i fogedretten igen.

Det betyder dog ikke, at skyldner ikke har mulighed for at overholde den aftalte afdragsordning. Skyldner kan nemlig sagtens være i stand til at betale gælden tilbage løbende. En insolvenserklæring betyder blot, at der ikke kan tages udlæg i skyldners værdigenstande.

Kan skyldner gøre indsigelse på et fogedretsmøde?

Ja, skyldner kan godt gøre indsigelse på et møde i fogedretten, hvis kravet ikke på forhånd er bestemt ved dom. Skyldners indsigelse kan f.eks. være, at han/hun ikke mener at skylde penge til kreditor, eller at han/hun gerne vil protestere over sagens forløb. I sådan et tilfælde kan fogedretten vælge at skubbe mødet frem til et nyt tidspunkt, hvor der er bedre tid til at gå i dybden med sagens forhold.