Debtia logo
Log på

Kan fogedretten tvinge mig til at betale?

Ja, fogedretten kan som udgangspunkt godt tvinge dig til at betale, hvis du er i stand til det. Du har dog mulighed for at gøre indsigelse over for fogedretten, eller du kan erklære dig konkurs ved at aflevere en insolvenserklæring. Bliv klogere på mulighederne herunder. 

Hvad er skyldners muligheder i fogedretten?

I fogedretten vil skyldners økonomi og værdigenstande, der overstiger betegnelsen for et beskedent hjem og en beskeden levefod, blive drøftet. Det gælder f.eks. penge, designer møbler, elektronik, ejendomme mv.

Oftest aftales en afdragsordning, der løber over max 10 måneder. Kreditor kan som en sikkerhedsstillelse få udlæg i nogle af skyldners værdigenstande. Det vil sige, at hvis skyldner ikke betaler gælden rettidigt, kan de drøftede ejendele blive solgt på tvangsauktion.

Skyldner har dog mulighed for at gøre indsigelse over for fogedretten, eller han/hun kan erklære sig konkurs ved at aflevere en insolvenserklæring. Betydningen af de to muligheder får du svar på herunder.

Hvad betyder det at gøre indsigelse i fogedretten?

Hvis skyldner ikke mener, at han/hun skylder penge til kreditor, eller hvis skyldner mener, at sagens forløb har været urimeligt, kan skyldner godt gøre indsigelse i fogedretten. Det kræver dog, at kravet ikke på forhånd er bestemt ved dom.

Gør skyldner indsigelse, vil fogedretten typisk stoppe mødet, og finde en ny dato hvor der er afsat tid til at gå mere i dybden med sagen.

Hvad betyder det at erklære sig konkurs og aflevere en insolvenserklæring?

Hvis skyldner ikke har nogen værdigenstande, skal skyldner afgive en insolvenserklæring til fogeden. Her vil skyldner med tro og love skrive under på, at han/hun ikke har nogen værdigenstande, som overstiger ‘et beskedent hjem og en beskeden levefod’. Sker dette, vil skyldner normalt først efter 6 måneder kunne blive indkaldt i fogedretten igen.

En insolvenserklæring betyder dog ikke, at skyldner ikke har mulighed for at overholde den aftalte afdragsordning. Skyldner kan nemlig sagtens være i stand til at betale gælden tilbage løbende. En insolvenserklæring betyder nemlig blot, at der ikke kan tages udlæg i skyldners værdigenstande.