Debtia logo
Log på

Kan man lave afdragsordning med Gældsstyrelsen?

Hvis du har gæld til det offentlige, og du gerne vil lave en afdragsordning, skal du kontakte Gældsstyrelsen. Har du ikke misligholdt en tidligere afdragsordning, vil du oftest få det godkendt. Bliv klogere på, hvornår og hvordan afdragsordningen kan blive udformet i denne tekst. 

Hvornår kan man ansøge om en afdragsordning hos Gældsstyrelsen?

Du kan ansøge om afdragsordningen, hvis du ikke kan betale din gæld med det samme. Det kan du gøre lige så snart, du er blevet bekendt med, at Gældsstyrelsen skal inddrive din gæld. Typisk vil du blive informeret omkring inddrivelsen i et rykkerbrev eller et varselsbrev.

Hvordan bliver afdragsordningen fastsat?

Indgår du en afdragsordning med Gældsstyrelsen, vil gælden typisk skulle afdrages i mindre dele hver måned. Når Gældsstyrelsen modtager en ansøgning, vil afdragsordningen typisk blive fastsat med udgangspunkt i den enkelte persons økonomiske situation eller gældens størrelse. Du kan se eksempler på afdragsbeløb her.

Hvad sker der, hvis afdragsordningen ikke overholdes?

Mener du, at afdragsordningen er urealistisk? Så er det vigtigt, at du kontakter Gældsstyrelsen med det samme. Det gælder også, hvis din økonomiske situation ændrer sig undervejs.

I sådanne tilfælde kan du nemlig sende dem din husstands budget, som det ser ud lige nu og her. Ud fra det kan Gældsstyrelsen lave en ny beregning og vurdere muligheden for en ny afdragsordning.

Vælger du ikke at kontakte Gældsstyrelsen men blot stopper med at betale af på gælden, så kan styrelsen tage andre midler i brug. De har f.eks. ret til at trække gælden fra din løn hver eneste måned, indtil gælden er betalt.