Debtia logo
Log på

RKI

RKI er en forkortelse for Ribers Kredit Information. RKI er en database hvor der er et register over privatpersoner, som er dårlige betalere. Det vil sige personer som har misligholdt en betalingsaftale og har forfalden gæld, som ikke er indfriet. Der findes flere sådanne registre i Danmark, det to største er RKI og Debitorregistret.

Regler for RKI registrering

Der er forskellige regler der skal være opfyldt for at en kreditor kan registrere en debitor i RKI.

  • Der skal minimum være sendt tre skriftlige rykkere med anmodning om indbetaling af det skyldige beløb inden registrering i RKI kan foretages.
  • Debitoren skal tillige have modtaget et skriftligt varsel om at der påtænkes registrering i RKI.
  • Debitoren skal have anerkendt gældens eksistens og størrelse, og kan således ikke registreres i RKI, hvis der er gjort indsigelser mod fordringen.

Det er kreditoren der foretager registreringen i RKI og RKI vil også meddele registreringen til debitoren.

Hvilken gæld kan registreres i RKI?

Der er regler for hvilke skyldige beløb der kan medføre en registrering i RKI.

Hvis det drejer sig om gæld til det offentlige skal beløbet være på mindst 7500 kroner, ved privat gæld gælder et beløbs grænse på 200 kroner.

Hvis den private gæld er mellem 200 og 1000 kroner bliver der ikke tale om en registrering som er offentlig tilgængelig, men registreringen vil finde sted i et lukket register. Ved privat gæld over 1000 kroner er registreringen offentlig.

Konsekvenser ved registrering i RKI

Det har alvorlige konsekvenser at stå som dårlig betaler i RKI. Det vil være umuligt at indgå en aftale om lån eksempelvis i et pengeinstitut, ligesom der vil være begrænsede muligheder for at foretage køb på afbetaling eller tegne eksempelvis et mobilabonnement.

Hvis man er registreret i RKI gælder det således om at gøre alt hvad der er muligt for at komme ud igen.

Hvordan kommer du ud af RKI?

Det mest enkle er selvfølgelig at betale sin gæld, men hvis man ikke har økonomi til det, kan det måske lade sig gøre at indgå en aftale om en afdragsordning med kreditor.

Under alle omstændigheder bliver man slettet fra RKI efter 5 år, men skylder selvfølgelig stadigvæk beløbet til kreditor. En gældspost kan kun registreres en gang i Ribers Kredit Information.

Hvis beløbet betales eller der indgås en afdragsordning bliver man slettet hos RKI. Det er kreditors ansvar at registreringen slettes.

Det er således på mange måder problematisk at være registreret som dårlig betaler hos RKI. Det kan dog også på en måde være en fordel, idet man ikke fristes til at optage yderligere lån, og dermed havne i en endnu alvorligere gældssituation.

RKI og unge under 18 år

Unge under 18 år kan ikke registreres i RKI.