Debtia logo
Log på

Hvad gør man når folk skylder penge?

Hvis skyldner ikke betaler sin gæld, har kreditor mulighed for at starte en rykkerprocedure, få hjælp fra inkasso og/eller fogedretten samt melde skyldner til RKI. Bliv klogere på de forskellige valgmuligheder i dette afsnit.  

Start en rykkerprocedure

Første step ved inddrivelse af gæld er oftest at starte en rykkerprocedure. Rykkerproceduren må starte ved manglede betaling efter en fakturaens forfaldsdato. Her må kreditor sende i alt 3 rykkere med 10 dages mellemrum, og hver rykker må indeholde et rykkergebyr på max 100 kr. Du kan blive klogere på rykkerproceduren her.

Få hjælp fra inkasso

Virker den igangsatte rykkerprocedure ikke, er næste step oftest at tage kontakt til et inkassobureau, som kan overtage inddrivelsen af gælden. Der gælder dog ingen regler for, hvor mange rykkere kreditor skal sende før, at inkasso kan starte. Ved opstart af inkasso er det eneste krav blot, at skyldner skal modtage et gyldigt inkassovarsel efter fakturaens forfaldsdato. Dette sendes dog ofte i forbindelse med 2. eller 3. rykker. Du kan blive klogere på inkasso her.

Få hjælp fra fogedretten

Lykkedes det ikke inkasso at inddrive gælden på egen hånd, kan inkasso sende sagen videre til fogedretten. Kreditor kan også på egen hånd – efter rykkerproceduren – anmode fogedretten om en fogedretssag.

Ved et møde i fogedretten vil skyldners muligheder for at betale gælden blive drøftet. Oftest aftales en afdragsordning, hvis ikke skyldner kan betale gælden med det samme. Fogeden har samtidig mulighed for at foretage udlæg i nogle af skyldners ejendele, som kan sælges ved tvang, hvis skyldner ikke overholder den aftalte afdragsordning. Du kan blive klogere på fogedretten her.

Meld skyldner til RKI

RKI er et register, der indeholder informationer om dårlige betalere. Virksomheder, der er medlem af Experian RKI-registret, kan melde skyldnere til RKI i det øjeblik, skyldner ignorerer den tredje rykker i en rykkerprocedure. Sker dette, vil skyldner ikke kunne låne penge eller eje noget på abonnement.