Debtia logo
Log på

Debitor

En debitor er et udtryk der bruges om en, der skylder penge væk – til en kreditor. Hvis du f.eks. har skrevet en regning til en kunde, så vil kunden være debitor – og du vil være kreditor. Debitor skylder kreditor penge.

Hvad betyder debitor?

Ordet ”Debitor” er af latinsk oprindelse og betyder direkte oversat ”skyldner”. Det vil sige en, der skylder noget til en anden. Debtor er afledt af ordet ”debere” – at skylde, eller stå i gæld.

Hvem kan være debitor?

En debitor kan være en person, virksomhed eller organisation – en instans, som har optaget et lån, eller købt et produkt på kredit. De fleste af os vil opleve at være debitor – og mange af os vil have debitorer. Det er helt normalt.

Måske har du et realkreditlån, forbrugslån, billån eller afdragsordning på produkter. I de tilfælde er du debitor.

Som virksomhed udsteder du sikkert ofte regninger, der skal betales senere – f.eks. indenfor 14 dage. Indtil regningen er betalt, er din kunde debitor.

Der er derfor ikke noget underligt, eller farligt ved at være debitor. Hvis ellers du overholder dine aftaler med kreditor – dem du skylder pengene, er alt i fineste orden.

Hvad er en realdebitor?

De fleste debitorer er det man kalder en ”pengedebitor” – det vil sige en der skylder penge til en anden. Men der findes også en anden slags debitor, som kaldes ”realdebitor”.

En realdebitor er en der skylder noget væk, som ikke er penge. Det kunne f.eks. være varer eller tjenesteydelser. Hvis du laver en aftale med en håndværker om at sætte nye vinduer i dit hus, bliver håndværkeren din realkreditor – han skylder dig de nye vinduer I har aftalt han skal opsætte.

Du skylder naturligvis håndværkeren penge for de vinduer han skal lave for dig og derfor du – i samme aftaleforhold, pengedebitor til ham. Der er således to debitorer i dette – og mange andre lignende forhold. En pengedebitor og en realdebitor.

Hvornår er man ikke længere debitor?

Når du har betalt – eller leveret det som du skylder kreditor, er du ikke længere debitor. Du kan naturligvis have flere kreditorer, som du skylder penge og i forhold til dem vil du derfor stadig være debitor indtil du ikke længere skylder dem noget.

De fleste af os vil næsten hele tiden være debitorer. Vi har lån i hus, bil, måske lidt forbrugslån eller regninger der skal betales senere. Det er helt normalt og ikke noget at frygte.

Det er blot vigtigt, at du har styr på hvem du skylder penge og at du ikke skylder mere end du kan betale. Hvis du ikke overholder dine forpligtelser som debitor kan du i værste fald ende i registre som RKI for dårlige betalere og så kan det blive svært at optage nye kreditter.