Debtia logo
Log på

Morarenter

Morarente er den rente som en fordringshaver kan opkræve. Renten kaldes morarente.

Hvis man har modtaget en vare eller tjenesteydelse, og den man skylder penge, har udstedt en faktura, vil der sædvanligvis være en frist indenfor hvilken, man skal betale beløbet. Hvis man ikke betaler beløbet indenfor den angivne tidsfrist, vil fordringshaveren være berettiget til at opkræve både et gebyr samt en rente af det skyldige beløb.

Reglerne omkring morarentens størrelse og opkrævning er beskrevet i lov om renter ved forsinket betaling med videre (renteloven).

Regulering af Morarenter

Morarenter reguleres i forhold til Nationalbankens officielle udlånsrente og reguleres 2 gange årligt, nemlig den 1. januar og den 1. juli. Oveni Nationalbankens officielle udlånsrente lægges et tillæg, som for øjeblikket er 8 %. Dette har været gældende siden 2013. Før den tid var tillægget 7 %.

Man kan sige, at morarenter er en kompensation for den ulempe fordringshaveren har ved ikke at modtage betalingen rettidig. Man kan også kalde morarenten strafrente.

Beregning af Morarenter

Når man beregner morarenter, er det altså 8 % + Nationalbankens officielle udlånsrente. Renterne beregnes efter rentedage, det vil sige, hvor mange dage er der gået fra beløbet forfaldt til, det bliver indbetalt. Morarenter må ikke beregnes fra den dag, hvor beløbet forfalder, men først dagen efter.

Hvis man skylder penge væk og ikke kan betale indenfor den fastsatte tidsfrist, er det altid en god idé ikke at forholde sig passivt, men indgå i en dialog med kreditor. Forholder man sig passiv vil der med sikkerhed komme omkostninger oveni det skyldige beløb. Det er derfor altid vigtigt at forsøge at få en ny tidsfrist eller eventuelt en afdragsordning.