Debtia logo
Log på

Egeninkasso

Ved egeninkasso forstår man en situation, hvor fordringshaveren selv forestår inddrivelsen af et forfaldent skyldigt beløb fra en debitor. Egeninkasso skal ses i modsætning til fremmedinkasso, hvor fordringshaveren overlader inddrivelsen til en inkassovirksomhed eller en advokat.

Hvis en fordringshaver ikke har modtaget et skyldigt beløb for en leveret vare eller serviceydelse, indenfor den aftalte tidsfrist, kan fordringshaveren med fordel i første omgang selv forsøge at inddrive det skyldige beløb.

Det kan måske i første omgang være tilstrækkeligt med en venlig henvendelse, eventuelt telefonisk, for at minde skyldneren om den manglende betaling. På den måde kan en god kunderelation bevares med henblik på fremtidige forretninger.

Skyldneren kan eventuelt være i en situation, hvor vedkommende er ude af stand til at betale det forfaldne beløb, og det kan her være en fordel for fordringshaveren at der indgås et frivilligt forlig. Det vil sige skyldneren erkender gældens størrelse og eksistens, og er villig til at underskrive en skyldnererklæring hvori der eventuelt er aftalt en afdragsordning. Dette sikrer dels at gælden ikke forældes, og dels at gælden senere kan dokumenteres, hvis der bliver tale om fremmedinkasso, herunder retslig inkasso.

Hvis ikke det på den måde lykkes at få en aftale med skyldner kan der sendes rykkere pålagt gebyrer og renter. Reglerne for renter og gebyrer i forbindelse med rykkerskrivelser er beskrevet i renteloven.

Indrivelsesomkomstningsbekendtgørelse

Hvis en fordringshaver vælger at drive egeninkasso er der nogle regler som er beskrevet i en bekendtgørelse, som benævnes, indrivelsesomkomstningsbekendtgørelse.

Overordnet beskrives det at ”fordringshaveren kan kræve betaling for rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med skyldneren (frivilligt forlig), og til administration heraf”. Inkassobeløbene er afhængige af fordringens størrelse og starter med 200 kr. fra fordringer fra 0 – 1000 kr.

Egeninkasso eller fremmedinkasso?

Det kan således umiddelbar t synes at være en fordel for en fordringshaver selv at forestå sine inkassosager, idet der kan spares nogle salærer, og virksomheden får dækket administrationsomkostningerne af de opkrævede inkassobeløb.

Det kan dog hurtigt vise sig at fremmedinkasso, hvor man lader et inkassofirma eller en advokat stå for inddrivelsen af fordringen, i mange tilfælde vil være en fordel.

Ved fremmedinkasso undgår man frustrationerne over at skulle beskæftige sig med dårlige betalere, og kan fuldt ud fokusere på den egentlige drift af sin virksomhed. Man undgår også fejl i krav, gebyrer, renter og dokumentation i forbindelse med en eventuel fogedsag, hvis man bruger et professionelt inkassofirma.

Mange skyldnere har også mere respekt for en skrivelse fra et inkasso- eller advokatfirma, og er måske mere tilbøjelig til at betale allerede efter første henvendelse.