Debtia logo
Log på

Hvad siger renteloven om rykkergebyr?

I renteloven er reglerne for rykkergebyrer til private virksomheder skrevet ned. Der står blandt andet; hvornår kreditor må sende et rykkergebyr, hvor mange gange kreditor må sende et rykkergebyr, og hvilket beløb kreditor må opkræve i rykkergebyr. 

Hvornår må kreditor sende et rykkergebyr?

Kreditor har ret til at sætte et rykkergebyr på i alt tre rykkere, som kreditor sender til skyldner. Med andre ord vil det sige, at et rykkergebyr allerede kan blive tilføjet i forbindelse med afsendelse af den allerførste rykker.

Det er dog valgfrit om kreditor vil tilføje et rykkergebyr eller ej. En god skik er at ringe eller skrive uformelt til skyldner først, da betalingen kan være en forglemmelse.

Hvor mange gange må kreditor sende et rykkergebyr?

Reglerne lyder, at kreditor max må sende 3 rykkere med gebyr, og på hver rykker har kreditor lov til at tilføje et gebyr. Det vil sige, at kreditor max kan sende 3 rykkergebyrer mod det samme krav. Der skal desuden være 10 dage imellem hver rykker, og kreditors rykkere skal stoppes, hvis skyldner betaler sin gæld undervejs.

Hvilket beløb må kreditor opkræve i rykkergebyr?

Som privat virksomhed må kreditor max opkræve 100 kroner i gebyr pr. rykker. Gebyret er momsfrit.