Debtia logo
Log på

Betalingsfrist

En betalingsfrist er en dato for, hvornår en faktura/en regning senest skal betales. Betalingsfristen kaldes også forfaldsdatoen.

I almindelige dagligbutikker betaler kunderne, når varen udleveres. I mange virksomheder giver man en betalingsfrist på 7 – 14 dage.

Betalingsfrist på faktura

En regning/faktura skal betales senest den dato, der er angivet på regningen som sidste indbetalingsdato. Er der ikke angivet en rettidig indbetalingsdato, er det ifølge konkurrence- og forbrugerstyrelsen vedtaget, at betalingen skal ske senest 30 dage efter, at regningen er afsendt, og det gælder ligegyldigt, hvornår fakturaen når frem til modtageren.

I det tilfælde hvor en kunde ikke modtager en regning, er kunden selv ansvarlig for at få denne og at sørge for at betalingen sker rettidigt.

Renter ved overskredet betalingsfrist

Hvis du overskrider betalingsfristen, kan sælger ifølge renteloven opkræve renter af din gæld. Denne rente beregnes ud fra Nationalbankens officielle udlånsrente på det givne tidspunkt tillige med et tillæg på 8%. En sådan rente kaldes morarenten.

Hvis du af en eller anden årsag har gæld til det offentlige og betalingsfristen ikke overholdes, vil gælden blive registreret hos Gældsstyrelsen.  Gældsstyrelsen vil herefter, på vegne af den du skylder penge, for eksempel din kommune, inddrive din gæld.

Gældsstyrelsen sender en rykker til dig, typisk tillagt et rykkergebyr på 140 kr.

Kan du ikke betale kan gældsstyrelsen gøre flere forskellige ting. Hvis du har penge til gode hos det offentlige, kan gældsstyrelsen modregne de penge, du skylder. Gældsstyrelsen kan trække en del af din løn eller gældsstyrelsen kan tage udlæg i de værdier, du eventuelt har.