Debtia logo
Log på

Gældsrente

Gældsrente er et tal, som siger noget om en virksomheds økonomi.

Eksempelvis er en virksomheds indtjening sjældent stabil, men svinger fra måned til måned. Omkostningerne er der alligevel, eksempelvis husleje, lønninger, indkøb af materialer til produktion etc.  En virksomhed er således, som regel, afhængig af at have nogle kreditter til at udligne forskellene, og virksomheden har således en gæld i den forbindelse.

Det, som det koster at have gælden, er dels renter, dels gebyrer til långiveren.  Det er disse renter og gebyrers størrelse i forhold til gælden, som benævnes gældsrenten.

Man dividerer simpelthen udgifterne i forbindelse med gælden, med gældens størrelse, og ganger herefter med 100, og man har således et procenttal, som er gældsrenten.

Gældsrente beregning

Udgifterne i forbindelse med gælden – de finansielle udgifter, og virksomhedens gæld er opgjort, som gennemsnit af 12 måneder i et regnskabsår.

Når en virksomhed skal låne penge, eksempelvis i en bank, vil renteniveauet naturligvis først og fremmest afhænge af den øjeblikkelige markedsrente. Udlåneren vil imidlertid også foretage en kreditvurdering af virksomheden, altså vurdere virksomhedens evne til at betale sin gæld tilbage: hvordan er virksomhedens indtjening, hvordan er aktiverne og hvor meget gæld har virksomheden i øvrigt. Dette vil påvirke det renteniveau, som fastsættes i forbindelse med kreditten. Det vil sige, jo bedre det går i virksomheden, jo lavere renteniveau.

Hermed følger jo lavere gældsrente, jo mere solid er virksomheden.