Debtia logo
Log på

Fogeden

Fogeden er en myndighedsperson som har beføjelser til at sørge for at legitime krav gennemføres.

Fogeden – juridisk foged eller pantefoged

Man kan i denne forbindelse skelne mellem en juridisk foged, som fungerer som dommer i fogedretten og en pantefoged, som udfører fogedforretninger for det offentlige, eksempelvis inddrivelse af manglende skatteindbetaling.

Den instans der står for det, kaldes Restanceinddrivelsesmyndigheden eller Gældsstyrelsen. De nærmere regler er beskrevet i Gældsinddrivelsesloven.

Fogedens opgaver

En af de almindeligste opgaver som den juridiske foged varetager, er vurdering og gennemførelse af inkassokrav, det vil sige skyldige pengebeløb som ikke er betalt.

I sin egenskab af dommer ved fogedretten er det fogedens opgave at sikre sig bevis for gældens størrelse og eksistens, det såkaldte eksekutionsgrundlag.

Fogeden gennemfører retsmøder med kreditor og debitor med henblik på at klarlægge om der kan opnås forlig, og en afdragsordning. Hvis ikke det er tilfældet vil fogedretten kunne bestemme at der skal gøres udlæg i skyldnerens værdier med henblik på en tvangsaktion.

Hvis skyldneren ikke er i besiddelse af noget af værdi, kan der afgives en insolvenserklæring til fogeden, hvilket betyder at skyldneren først kan indkaldes til fogedretten igen efter seks måneder.

Fogeden håndterer ikke alene penge

Udover tvister angående pengebeløb tager den juridiske foged sig også af andre sager.  Eksempler er fogedforbud i sager om ophavsret, samt udsættelse af lejere ved manglende huslejebetaling.

Fogeden – embedsmand og jurist

Hvor en juridisk foged altså er en jurist, betegner en pantefoged en offentlig ansat embedsmand, som har til opgave at udtage pant til dækning af gæld til det offentlige: Manglende indbetalinger af skatter, afgifter etc.

Hvor en juridisk foged er uafhængig af sin arbejdsgiver, er en pantefoged således ansat af kreditor (skat) og skal varetage dennes interesser. Pantefogeden har derfor visse begrænsninger i sine beføjelser i forhold til en juridisk foged. Hvis skyldner eksempelvis gør indsigelser mod pantefogedens udlæg er det den juridiske foged, altså fogedretten, som har den endelige afgørelse.