Debtia logo
Log på

Betalingspåkrav

Et betalingspåkrav er en blanket som anvendes når en kreditor på en let måde vil starte en inkassosag mod en debitor som ikke har betalt sin gæld i rette tid, og hvor kreditor forventer at debitor vil acceptere tilbagebetalingen.

I en sådan sag er det ikke nødvendigt at have en advokat til at indbringe kravet for fogedretten, men betalingskravet må dog højst dreje sig om 100.000 kr.

Betalingspåkrav med påtegning

Betalingspåkrav er en forenklet måde at få rettens hjælp til at indkræve et skyldigt beløb. Det er fogedretten, som er en del af byretten der behandler sagen. Selve betalingspåkravsblanketten er et dokument som indeholder forskellige rubrikker som skal udfyldes.

Den skal udfyldes med kreditorens navn, adresse, telefonnummer, mail-adresse etc., kreditorens bankoplysninger, endvidere skal den udfyldes med skyldners navn, adresse etc., kravets størrelse det vil sige hovedstolen og diverse renter og rykkergebyrer, og andre omkostninger.

Endvidere skal udfyldes en rubrik med en sagsfremstilling med omstændighederne omkring kravet, hvad der skyldes for, og begrundelsen for omkostningerne. Kreditor skal oplyse hvordan sagen skal forløbe, blandt andet skal kreditor tilkendegive om vedkommende ønsker at en retssag automatisk skal indledes i civilretten i det tilfælde at skyldneren gør indsigelser mod kravet

Når kreditor indgiver betalingsblanketten til fogedretten, vil fogedretten starte en sag op, forkynde pådraget til skyldneren, indkalde til retsmøde med henblik på drøftelse af skyldners mulighed for at betale, eventuelt gøre udlæg.

Fogedretten sørger for at betalingspåkravet for samme virkning som en dom.

Et betalingspåkrav kan indgives af såvel en privatperson, som et firma.