Debtia logo
Log på

Hvor mange rykkere kan man få?

Kreditor må max sende 3 rykkere med gebyr til skyldner pr. forfalden faktura. Der er nogle helt bestemte regler for, hvornår kreditor må sende sin første rykker, samt hvor mange dage, der skal gå mellem hver rykker, og hvor stort et rykkergebyr kreditor kan kræve pr. rykker. 

Hvornår må kreditor sende første rykker?

På kreditors faktura til skyldner står der en forfaldsdato. Når denne forfaldsdato er overskredet, må kreditor gerne starte en rykkerprocedure. Rykkerproceduren behøver dog ikke starte dagen efter forfaldsdato, men skal i stedet blot ses som et muligt starttidspunkt.

De fleste virksomheder vælger faktisk at ringe eller skrive en mail til skyldner, før de begynder deres rykkerprocedure. Årsagen hertil er, at manglede betaling oftest skyldes en forglemmelse. Et opkald eller en venlig mail er mindre aggressivt at lægge ud med.

Hvornår må kreditor sende rykker nr. 2 og rykker nr. 3?

Selvom første rykker i princippet, må sendes allerede efter fakturaens forfaldsdato, skal der gå min. 10 dage mellem de øvrige rykkere.

Det vil sige, at rykker nr. 2 tidligst må sendes 10 dage efter 1. rykker. Rykker nr. 3 tidligst må sendes 10 dage efter 2. rykker. Betaler skyldner sit udestående undervejs, skal rykkerproceduren selvfølgelig stoppe.

Hvor stort et rykkergebyr kan kreditor sætte på den enkelte rykker?

På tre af rykkerne er det muligt for kreditor at tilføje et rykkergebyr. Beløbet er sådan set valgfrit, så længe det ikke er højere end 100 kr. pr rykker. Med andre ord må rykkergebyret godt stå til f.eks. 50 kr. eller 75 kr., hvis kreditor ønsker dette.