Debtia logo
Log på

Hvad må fogedretten beslaglægge?

Fogeden kan eksempelvis tage udlæg i din ejerbolig, dit depositum (hvis du bor til leje), din opsparingskonto, firmakonto og genstande såsom dyre møbler, elektronik og biler.Hvad må fogedretten beslaglægge? | debtia.dk


Hvad siger lovgivningen?

Hvis du ikke betaler din gæld, kan fogeden tage udlæg i dine værdigenstande – men der er visse betingelser, der skal overholdes.

For i retsplejeloven § 509, stk. 1 står der eksempelvis:

“Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand, jf. dog stk. 2.”

Og det betyder, at fogeden f.eks. ikke må tage din seng, sofa, spisebordsstole, tv mv. hvis de vel og mærke ikke har en særlig høj værdi. Du har nemlig ret til en beskeden levefod, selvom du skylder penge væk. Det handler typisk om genstande, som har en værdi under 3.500 kr.

Hvad må fogeden tage?

I stedet har fogeden ofte ret til at tage udlæg i din ejerbolig, dit depositum (hvis du bor til leje), din opsparingskonto, firmakonto og genstande såsom dyre møbler, elektronik og biler

Når de gør det, så kan genstanden sælges på tvangsauktion, hvis du ikke overholder aftalen om at betale tilbage.

Hvis du ikke har noget som helst værdi, der overstiger betegnelsen ‘et beskedent hjem og en beskeden levefod’ så vil du som oftest få en insolvenserklæring.

Kan fogedretten tage min kærestes ting?

Deler du bankkonto med din kæreste? Så vil fogeden gå ud fra, at halvdelen af beløbet er dit. Og derfor kan fogeden godt tage udlæg i din halvdel, medmindre du kan bevise det modsatte.