Debtia logo
Log på

Hvad sker der, hvis en regning ryger til inkasso?

Når en regning ryger til inkasso, betyder det, at inkasso overtager arbejdet med inddrivelsen af gælden. Skyldner vil modtage et brev med information om dette. I brevet står der, at inkasso ønsker at gå i dialog med skyldner omkring at finde en løsning på betaling af gælden.

Hvem er inkasso?

Inkasso er enten en autoriseret inkassoadvokat eller et inkassobureau, der varetager inddrivelse af gæld fra kreditor. Medarbejdere i en inkassovirksomhed, som har direkte kontakt til skyldnere, vil alle være godkendte af politiet som inkassomedarbejdere.

Hvad sker der, hvis skyldner fortsat ikke betaler?

Nægter skyldner fortsat at betale, vil sagen ofte blive sendt videre til fogedretten. I fogedretten vil skyldners økonomi og værdigenstande blive drøftet. Værdigenstandene kan være alt fra penge, designer møbler, elektronik, ejendomme mv.

Oftest aftales en afdragsordning, der løber over max 10 måneder. Kreditor kan som en sikkerhedsstillelse få udlæg i nogle af skyldners ejendele. Misligholder skyldner afrdagsordningen, kan de ejendele, der er blevet drøftet på mødet blive solgt med tvang, så kreditor kan blive tilbagebetalt.

Kan skyldner gøre indsigelse på et fogedretsmøde?

Ja, skyldner kan godt gøre indsigelse på et møde i fogedretten, hvis kravet ikke på forhånd er bestemt ved dom. Det kan f.eks. ske, hvis skyldner ikke mener, at han/hun skylder penge til kreditor, eller hvis skyldner mener, at sagens forløb har været urimeligt. Gør skyldner indsigelse, vil fogedretten typisk stoppe mødet og finde en ny dato, hvor der er afsat tid til at gå mere i dybden med sagen.