Debtia logo
Log på

Er fogedretten en domstol?

Fogedretten hører under Danmarks domstole, men det er ikke en selvstændig ret. I stedet finder fogedretssager sted i den byret, der hører under den pågældende retskreds for sagen.  

Hvordan sender man en sag i fogedretten?

Vil du som kreditor eller inkasso sende en sag i fogedretten – i forbindelse med inddrivelse af gæld? Så skal du udfylde en betalingspåkrav blanket og sende den til den relevante fogedret. Vejledning og blanket kan du finde her.

Herefter vil fogedretten vurdere om betalingspåkravet kan godkendes. Bliver det godkendt, vil skyldner få besked om sagen og få mulighed for at gøre indsigelse. Skyldner har 14 dage til at vende tilbage, og gør han/hun ikke det, så vil fogedretten give betalingspåkravet påtegning om, at det har virkning som en dom.

Herefter indkaldes parterne oftest til et møde i fogedretten, hvis ikke at kreditor har ønsket andet i blanketten.

Hvordan foregår et fogedretsmøde?

I fogedretten vil skyldners økonomiske situation blive drøftet ift. at betale gælden.

Oftest aftales en afdragsordning, der løber over max 10 måneder, hvis ikke skyldner kan betale gælden med det samme.

På mødet har fogedretten også mulighed for at tage udlæg i nogle af skyldners værdigenstande, der overstiger betegnelsen for et beskedent hjem og en beskeden levefod. Sker dette, så har fogeden ret til at sælge de udvalgte ejendele, hvis skyldner ikke overholder betalingsaftalen.

Ejendele, der overstiger betegnelsen for et beskedent hjem og en beskeden levefod, kan f.eks. være skyldners bil, depositum til lejlighed, dyr elektronik mv.