Debtia logo
Log på

Hvad betyder udlæg i fast ejendom?

Betaler skyldner ikke sin gæld, kan skyldner risikere, at fogeden tager udlæg i hans ejendom. Sker dette, har fogeden ret til at tvinge skyldner til at sælge eller sætte skyldners bolig på tvangsauktion, hvis skyldner ikke overholder aftalen om at betale sin gæld til kreditor.

Hvad betyder udlæg i fast ejendom?

Fogedretten kan tage udlæg i fast ejendom – f.eks. skyldners hus, ejerlejlighed eller andelslejlighed. Når de gør det, betyder det, at skyldner ikke længere ejer det, må sælge det eller bortskaffe det.

Når fogedretten har udlæg i skyldners bolig, må skyldner stadig gerne bo i den. Men hvis skyldner ikke overholder den aftalte betaling til kreditor, kan fogeden forlange, at skyldner skal sælge sin ejendom eller sætte boligen på tvangsauktion for at betale kreditor.

Hvad må fogedretten ellers tage udlæg i?

I retsplejeloven § 509, stk. 1 står der:

“Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand, jf. dog stk. 2.”

Det betyder, at fogeden f.eks. ikke må tage skyldners seng, sofa, spisebordsstole, tv mv. hvis det vel og mærke ikke har en særlig høj værdi. Skyldner har nemlig ret til en beskeden levefod, selvom han/hun skylder penge væk. Typisk handler det om genstande, som har en værdi under 3.500 kr.

I stedet har fogeden ret til at tage udlæg i alle skyldners værdigenstande, som ikke hører under kategorien ‘’et beskedent hjem og en beskeden levefod’’… Det kan eksempelvis være den nye Iphone, B&O TV, bil, indestående i banken og skyldners depositum, hvis skyldner bor til leje.