Debtia logo
Log på

Hvornår må man true med inkasso?

Der er ingen regler for, hvor mange rykkere kreditor skal sende til skyldner, før en inkassosag kan starte. Skyldner kan derfor i princippet sende et inkassovarsel allerede dagen efter forfaldsdatoen på første faktura.

Hvad er et inkassovarsel?

Et inkassovarsel SKAL dog altid sendes til skyldner inden, at sagen kan overgå til inkasso. Dette varsel kan i princippet blive sendt allerede dagen efter forfaldsdatoen på første faktura. De fleste virksomheder vælger dog først at starte en rykkerprocedure, da betalingen oftest skyldes en forglemmelse.

Inkassovarslet skal være skriftligt, og det bliver ofte sendt i forbindelse med et rykkerbrev.

Det er vigtigt, at det indeholder alle de informationer, som lovgivningen kræver, før at det kan blive anset som værende gyldigt..

Hvornår er et inkassovarsel gyldigt?

For at inkassovarslet er gyldigt, skal der som min. stå:

  • En betalingsfrist på mindst 10 dage, hvor fristen bliver regnet fra afsendelsestidspunktet af varslen.
  • Hvor meget gælden lyder på.
  • Hvad gælden dækker over.
  • Kreditors virksomhedsnavn, CVR nr. samt konto og registreringsnummer.
  • Og desuden skal kreditor oplyse, at sagen vil blive overdraget til inkasso, hvis det udestående ikke betales inden betalingsfristen.

Hvem må sende et inkassovarsel?

Der er ingen regler for, hvem der skal være afsender på et inkassovarsel. Derfor kan skyldner ikke altid regne med, at det kommer fra kreditor selv. Det vil også sige, at varslet sagtens kan blive sendt af f.eks. inkassobureauet, inkassoadvokaten eller en helt anden.