Debtia logo
Log på

Hvor hurtigt kommer fogeden?

Betaler skyldner fortsat ikke sin gæld efter at have været i Fogedretten, kan fogeden beslutte at der skal foretages en udkørende fogedretning, hvilket indebærer, at fogeden samt kreditor møder op på skyldners bopæl for at hente værdigenstande, der kan sælges på tvangsauktion.Hvor hurtigt kommer fogeden? | debtia.dk


Hvor hurtigt kommer fogeden?

Som regel kommer fogeden først på besøg på skyldners bopæl i det øjeblik, at skyldner, trods krav fra fogedretten om betaling, fortsat ikke betaler sin gæld til kreditor.

Som oftest ledsages fogeden af politiet og en låsesmed, som kan åbne døre og sikre fogeden adgang.

Hvad må fogeden tage fra hjemmet?

Når fogeden er inde på din ejendom, må fogeden tage alle værdigenstande, som kan videresælges for at betale kreditor.

I retsplejeloven § 509, stk. 1 står der dog:

Udlæg kan ikke foretages i aktiver, bortset fra fast ejendom, der er nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem og en beskeden levefod for skyldneren og hans husstand, jf. dog stk. 2.

Og det betyder, at fogeden f.eks. ikke må tage din seng, sofa, spisebordsstole, et ældre tv mv. hvis det vel og mærke ikke har en særlig høj værdi. Du har nemlig ret til en beskeden levefod, selvom du skylder penge væk.

Til gengæld kan fogeden tage dit dyre mærke tv, computer, din bil eller din nye iPhone og andre genstande, som typisk har en værdi over 3.500 kr.