Debtia logo
Log på

Hvordan er Danmarks inkassolov?

I Danmarks lov om inkasso står reglerne for, hvordan inkassosager skal håndteres. De parter, der er indblandet i en inkassosag, er forpligtet til at overholde denne lovgivning. Bliv klogere på de vigtigste inkassoregler her. Hvordan er Danmarks inkasso lov? | debtia.dk


Hvem må føre inkassosager for andre?

Reglerne for, hvem der må føre inkassosager for andre, er skrevet ned i inkassoloven. Her står der blandt andet, at en virksomhed skal være godkendt som autoriseret inkassovirksomhed eller advokatfirma af politiet.

Hvornår må en inkassosag starte?

Inden en inkassosag kan begynde, skal kreditor varsle skyldner om det. Her er der visse krav, som kreditor skal leve op til før inkassovarslet anses for at være gyldigt.

De fleste sender deres inkassovarsel i forbindelse med et rykkerbrev, hvilket også er ganske fint. Det vigtige er blot, at kreditor i varslet oplyser skyldner om:

  • En betalingsfrist på mindst 10 dage, hvor fristen bliver regnet fra afsendelsestidspunktet af varslen.
  • Hvor meget gælden lyder på.
  • Hvad gælden dækker over.
  • Kreditors virksomhedsnavn, CVR nr. samt konto og registreringsnummer.
  • Desuden skal kreditor oplyse, at sagen vil blive overdraget til inkasso, hvis det udestående ikke betales inden betalingsfristen.

Informerer kreditor ikke om ovenstående, vil varslet ikke kunne anses for gyldigt.

Hvem må udsende et inkasso varsel?

Da der ikke står noget i lovgivningen om, hvem der skal udsende varslet, kan kreditor få andre til at gøre det. Eksempelvis kan et inkassobureau eller en inkassoadvokat godt overtage denne tjans. Vælges det, så kan kreditor være sikker på, at hans/hendes inkassovarsel bliver udsendt korrekt lovmæssigt.