Debtia logo
Log på

Hvornår må man sende til inkasso?

Du må sende en sag videre til inkasso 10 dage efter, at du har varslet skyldner om det. Der er dog nogle krav, som dit varsel skal leve op til for at blive anset som gyldigt. Netop de krav kan du blive meget klogere på her.Hvornår må man sende til inkasso? | debtia.dk


Hvornår må jeg sende en sag til inkasso?

Modtager du ikke dine penge efter fakturaens forfaldsdato, må du i princippet gerne starte en inkassosag. Der er nemlig ingen regler for, hvor mange rykkere du skal sende ud, før sagen kan overgå til inkasso.

Du skal dog altid starte med at sende et varsel til skyldner med en frist på 10 dage. Her er det vigtigt, at du er opmærksom på, om varslet lovmæssigt vil kunne blive betragtet som gyldigt.

Hvad er et inkassovarsel, og hvornår er et inkassovarsel gyldigt?

De fleste sender deres skriftlige varsel i forbindelse med et rykkerbrev, og varslen kan anses som sidste chance til skyldner om at betale sin gæld.

  • Dit varsel skal overholde følgende punkter for at overholde lovgivningen, og dermed kunne anses som værende gyldigt:
  • Skyldner skal oplyses om en betalingsfrist på mindst 10 dage, hvor fristen skal regnes fra afsendelsestidspunktet af varslen.
  • Skyldner skal oplyses om, hvor meget gælden lyder på.
  • Skyldner skal oplyses om, hvad gælden dækker over.
  • Skyldner skal oplyses om din virksomheds navn, CVR nr. samt konto og registreringsnummer.
  • Desuden skal du som kreditor oplyse, at du vil overdrage sagen til inkasso, hvis det udestående ikke betales inden betalingsfristen.