Debtia logo
Log på

Hvor kan man klage over inkasso?

Hvis skyldner ikke mener at skylde kreditor penge, eller at beløbets størrelse er urigtigt, så kan skyldner klage til inkasso, Forbrugerombudsmanden eller den lokale politikreds. Hvem, skyldner skal klage til, afhænger af sagens forløb. Alt dette kan du blive meget klogere på her.

Hvornår skal man klage til Forbrugerombudsmanden eller den lokale politikreds?

Hvis skyldner på forhånd har oplyst kreditor om, at han/hun er uenig i at skylde kreditor penge, eller at beløbets størrelse ikke er korrekt, bør kreditor ikke ignorere skyldner. I stedet skal kreditor forholde sig til skyldners uenighed før, at kreditor sender sagen videre til inkasso.

Bliver skyldners indsigelse ignoreret af kreditor, og modtager skyldner efterfølgende et brev fra inkasso, så kan skyldner sende sin klage til Forbrugerombudsmanden eller den lokale politikreds.

Hvordan skal man klage til inkasso?

Har skyldner ikke meddelt sin uenighed til kreditor forinden, at en inkassosag er startet, så kan skyldner klage til inkasso. Dette skal gerne gøres skriftligt, og skyldner bør gemme en kopi af afsendelsen som et bevis på, at klagen er sendt afsted.

I dette tilfælde vil inkassofirmaet kontakte kreditor og bede om dokumentation for, at skyldner har en gæld hos kreditor. Kan kreditor bevise, at gælden er oprigtig, så har inkasso mulighed for at sende sagen i retten, hvis skyldner ikke kan bevise, at gælden allerede er betalt. Inkasso skal dog altid følge god inkassoskik.

Hvad er god inkassoskik?

God inkassoskik går blandt andet ud på, at inkasso skal arbejde løsningsorienteret over for skyldneren. Med andre ord må inkasso ikke sætte skyldner under et urimeligt pres eller give skyldner andre problemer. Det er desuden inkassos opgave at lave en realistisk aftale med skylder om tilbagebetaling af gælden. Derfor bør skyldner altid være helt ærlig omkring sin økonomiske situation overfor inkasso.