Debtia logo
Log på
ordbog-banner

Hvad er en Inkassokonsulent?

En inkassokonsulent er en medarbejder, der f.eks. arbejder i et inkassobureau eller i en inkassoafdeling i en virksomhed. Her arbejder inkassokonsulenten med inddrivelse af gæld i forbindelse med inkassosager.

Hvem må drive inkasso?

Det er ikke alle, der må drive inkasso. Virksomheden skal først og fremmest være godkendt af politiet. Det samme gælder for en inkassokonsulent og andre medarbejdere, som har direkte kontakt til skyldnere.

Jf. § 8 i bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed står der desuden i stk. 2. at godkendelse af personale kan ske, såfremt at:

  1. den pågældende person er fyldt 18 år,
  2. den pågældende person ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet, og
  3. der ikke i øvrigt er grund til at antage, at den pågældende ikke vil udøve hvervet på forsvarlig måde.

Hvad laver en inkassokonsulent?

En inkassokonsulent arbejder typisk med sagsbehandling af inkassosager. Arbejdet går i høj grad ud på at være i dialog med skyldnere. Hensigten er her at finde frem til fornuftige betalingsaftaler på en forsvarlig måde. En inkassokonsulent må f.eks. ikke true eller på anden måde skabe problemer for skyldnere, men han/hun skal tilgå dialogen med et løsningsorienteret mindset.

Debtia
BETAL ÅRLIGT
Prisen pr. måned ved årlig betaling
Total
208
DKK
BETAL MÅNEDLIGT
Prisen pr. måned ved månedlig betaling
Total
249
DKK
KOM IGANG

Bliv kunde

Debtia er skabt for at værne om tilliden til aftaler.

Inkasso Guide

Læs vores samlede Inkasso Guide her

Få alle fordelene i dag. Få Debtia på dit hold.