Debtia logo
Log på

Hvad koster en stævning?

I Debtias juridiske afdeling tager vi kr. 1.200,00 ex moms i timen for at føre en sag.

Såfremt en sag skal anlægges ved civilretten, vil der forud for påbegyndelsen arbejdet blive opkrævet et acontobeløb, som estimeres på baggrund af sagens omfang. Hvad koster en stævning? | debtia.dk


Skal jeg stævne min kunde?

Såfremt skyldner erklærer sig uenig i kravet, kan sagen anlægges ved civilretten ved at udtage en stævning.

Dette kræver dog, at hovedstolen på gælden ikke overstiger kr. 50.000,00 inkl. moms.

I tilfælde af, at hovedstolen overstiger 50.000,00 inkl. moms kan sagen overgives til vores advokatsamarbejdspartner, da det er nødvendigt at være advokat for at anlægge en sag i den størrelsesorden.

Hvis hovedstolen overstiger kr. 100.000,00 inkl. moms, vil det ligeledes være nødvendigt at anlægge sagen ved civilretten, da man ikke kan sende et krav til fogedretten på et betalingspåkrav med henblik på tvangsfuldbyrdelse når hovedstolen er over kr. 100.000,00 inkl. moms.

Derfor er man i disse tilfælde nødsaget til at opnå dom i civilretten over skyldner, hvorefter man kan sende dommen med en rekvisition til fogedretten.