Debtia logo
Log på

Hvad er et inkassogebyr?

Når en eller flere ubetalte fakturaer overgår til inkasso, må du gerne pålægge skyldner at betale et inkassogebyr. Du skal være opmærksom på, at beløbet skal udgøre 100 kr., og du må kun pålægge ét inkassogebyr pr. sag. Hvad er et inkassogebyr? | debtia.dk


Hvad er formålet med et inkassogebyr?

Formålet med et inkassogebyr er at dække nogle af de omkostninger, du har i forbindelse med at opgøre det samlede krav, som du sender til inkasso. Det er din tid og din løn, der er tale om her.

Hvornår må jeg sende et inkassogebyr?

Du må sende et inkassogebyr til skyldner, når sagen f.eks. overgår til et inkassobureau. Inden en inkassosag kan begynde, skal du dog have sendt mindst én rykkerskrivelse, som indeholder et inkassovarsel.

Hvor stort må et inkassogebyr være?

Bemærk, at du kun må sende ét inkassogebyr og beløbet skal udgøre 100 kr. Denne regel gælder uanset om der er tale om én eller flere ubetalte fakturaer fra skyldner.

Kan jeg sende andre gebyrer til skyldner?

Ja, hvis din kunde ikke betaler en faktura til aftalt tid, så kan du pålægge et rykkergebyr på 100 kr., pr. rykkerskrivelse (dog maks 3 rykkerskrivelser med gebyr på). Arbejder du indenfor B2B, så kan du også pålægge et kompensationsgebyr på 310 kr. Der er dog visse betingelser, som skal opfyldes før, du må sende dem.