Debtia logo
Log på

Hvordan virker inkasso?

Opgiver kreditor at inddrive gæld fra debitor på egen hånd, kan han/hun vælge at sende sagen videre til inkasso. Ved en inkassosag overdrages arbejdet med inddrivelse af gælden til inkasso. Det er ofte skyldner, der skal betale omkostningerne hertil.

Hvem er inkasso?

Inkasso kan enten være en autoriseret inkassovirksomhed eller et advokatfirma. Medarbejderne i virksomheden, som har direkte kontakt til skyldnere, skal være godkendte inkassomedarbejdere.

Hvornår må en inkassosag starte?

Der er ingen regler for, hvor mange rykkere kreditor skal sende til skyldner, før en inkassosag kan starte. F.eks. kan skyldner godt starte en inkassosag allerede dagen efter forfaldsdatoen på første faktura. De fleste virksomheder vælger dog først at starte en rykkerprocedure, da den manglede betaling også kan skyldes en forglemmelse.

Det er også vigtigt at bemærke, at en inkassosag aldrig må begynde før, at kreditor har sendt et gyldigt inkassovarsel til skyldner. Inkassovarslet bliver oftest sendt i forbindelse med et rykkerbrev, og det skal indeholde nogle specifikke informationer, før det kan blive anset som værende gyldigt.

Hvornår er et inkassovarsel gyldigt?

For at inkassovarslet er gyldigt, skal der som min. stå:

  • En betalingsfrist på mindst 10 dage, hvor fristen bliver regnet fra afsendelsestidspunktet af varslet.
  • Hvor meget gælden lyder på.
  • Hvad gælden dækker over.
  • Kreditors virksomhedsnavn, CVR nr. samt konto og registreringsnummer.
  • Desuden skal kreditor oplyse, at sagen vil blive overdraget til inkasso, hvis det udestående ikke betales inden betalingsfristen.

Informerer kreditor ikke om ovenstående, vil varslet ikke kunne anses for at være gyldigt.