Debtia logo
Log på

Hvordan sender man en sag i fogedretten?

Fogedretten er ikke en selvstændig ret. Den er i stedet en del af byretten i den retskreds, som sagen hører til. Derfor skal du kontakte den relevante byret, hvis du gerne vil sende en sag i fogedretten. Via en blanket skal du anmode fogeden om at tage din sag op. 

Hvordan sender man en sag i fogedretten?

Hvis du gerne vil sende en sag i fogedretten, skal du skriftligt anmode byretten i den relevante retskreds om at tage sagen op i fogedretten for dig. Har du inkasso inddraget i sagen? Så kan de også hjælpe med denne del.

Den skriftlige henvendelse skal ske via en blanket, som kaldes et betalingspåkrav.

Du kan finde blanketten og læse vejledningen hertil her.

Bemærk… Hvis kravet er 100.000 kr. eller mere, er det ikke denne blanket, du skal anvende. I det tilfælde er det nemlig reglerne omkring småsager, der er gældende og du skal derfor anmode om en retssag via www.minretssag.dk i stedet.

Hvad gør fogedretten?

Når fogedretten modtager din anmodning, undersøger de om betalingspåkravet kan godkendes. Bliver det godkendt, vil fogedretten give skyldner besked, og han/hun vil få mulighed for at komme med en evt. indsigelse.

Hører fogedretten ikke fra skyldner indenfor 14 dage, vil fogedretten give betalingspåkravet påtegning om, at det har virkning som en dom. Både kreditor og skyldner får besked om påtegningen, og sagens videre forløb afhænger af, hvad kreditor har anmodet om i blanketten.