Debtia logo
Log på

Kongens Foged

Kongens Foged er en betegnelse som i nogen sammenhænge anvendes når man omtaler en foged.

En foged er en myndighedsperson som har magtbeføjelser til at gennemtvinge legitime krav, det være sig afgørelser truffet af domstole eller af den offentlige administration.

Man kan i denne forbindelse skelne mellem en juridisk foged der fungerer som dommer i fogedretten, og en pantefoged som udfører fogedforretninger for det offentlige.

Begrebet Kongens Foged er ikke præcist defineret og nok mest anvendt i folkemunde. Det er et gammeldags begreb, som har fået en negativ klang, idet det ofte giver en association om en myndighedsperson som sætter en lejer på gaden eller gør udlæg i folks uundværlige indbo.

Hele scenariet omkring fogedforretninger er dog nøje reguleret af lovgivningen, og såvel skyldner som fordringshaver har både rettigheder og pligter.

Kongens Foged regler

Hvis en fordring ikke bliver indfriet indenfor den aftalte tidsramme, er der klare regler for udfærdigelse af rykkerskrivelser, gebyrer og renter i forbindelse med rykkerskrivelser og diverse tidsfrister.

Hvis fordringerne fortsat ikke bliver indfriet er der regler for hvordan sagerne kan overgå til inkasso, og endelig er der regler for hvornår inkassosager kan indbringes for fogedretten. Det samme gælder en udkørende fogedforretning, hvor en udlejer kan få fogedrettens hjælp til at udsætte en lejer fra et lejemål, hvis lejeren ikke har betalt huslejen, og ikke reagerer på eller overholder tidsfristen for den fremsendte rykker.

Som skyldner kan man således gøre en hel del for at undgå at få besøg af Kongens Foged.

Det mest enkle er selvfølgelig at overholde de forpligtelser man har i forbindelse med sine gældsposter. Det vil sige man skal overholde diverse tidsfrister for betaling af afdrag og eventuelle renter. Hvis man ikke kan det er det vigtigt at indgå i en dialog med kreditor om udsættelser af betaling, og eventuelt aftale en afdragsordning, som man er i stand til at overholde. Hvis man mener fordringen er uberettiget er det vigtigt at gøre indsigelse.

Hvis sagen ender i fogedretten er det nødvendigt at deltage i de retsmøder der bliver berammet. Fogedretten kan i mange tilfælde medvirke til at der indgås et forlig med kreditor om udsættelse af betalingen eller en afdragsordning.

Hvad må Kongens Foged tage?

Hvis man ikke har mulighed for at betale gælden tilbage på nogen måde, og ikke har nogle værdier der kan gøres indlæg i, kan der indgives en insolvenserklæring til fogedretten. Det betyder man er fredet i 6 måneder, hvor der ikke kan gøres forsøg på udlæg i ens værdier og man kan ikke blive indkaldt til fogedretten. Man har således 6 måneder til at prøve at rette op på sin økonomi.