Debtia logo
Log på

Hvad er udkørende fogedforretning?

En udkørende fogedforretning møder fogeden typisk op på skyldners bopæl for at komme i kontakt med skyldner sammen med kreditors repræsentant. Oftest vil skyldner i forvejen blive informeret omkring datoen og tidspunktet for besøget. 

Hvorfor og hvornår kører fogeden ud?

Er skyldner f.eks. udeblevet fra et fogedretsmøde, kan kreditor anmode om hjælp via en udkørende fogedforretning. Hjælp fra den udkørende fogedforretning vil sige, at fogeden opsøger skyldner uden for retsbygningen. Typisk sker dette på skyldners egen bopæl sammen med kreditors repræsentant.

Skal skyldner være hjemme ved besøget?

Skyldner bør være hjemme, når den udekørende foged kommer forbi.

Vælger skyldner ikke at være hjemme på det oplyste tidspunkt, vil fogeden nemlig i stedet tvinge sig adgang til skyldners bolig med hjælp fra en låsesmed og evt. politiet. Her vil skyldners hjem blive undersøgt, hvor værdigenstande, som fogeden kan tage udlæg i, vil blive noteret.

Kan en udkørende fogedforretning komme uanmeldt?

Ja, selvom det sjældent sker, så kan fogeden godt komme uanmeldt. Det sker i de tilfælde, hvor fogeden har en meget stærk formodning om, at skyldner ejer værdifulde genstande, som nemt vil kunne blive gemt væk, hvis skyldner bliver varslet om besøget på forhånd.