Debtia logo
Log på

Hvad er en umiddelbar fogedforretning?

En umiddelbar fogedforretning handler ikke om betaling af et pengebeløb, men andet som fogeden kan hjælpe med at inddrive. F.eks. kan fogedretten hjælpe en ejer af en ting med at få tingen udleveret fra en anden. Fogeden kan også hjælpe en udlejer med at få en lejer ud af et lejemål. 

Hvad er forskellen på en fogedforretning og en umiddelbar fogedforretning?

Helt overordnet kan det siges, at fogedretten står for tvangsgennemførelse af krav, hvilket kaldes en fogedforretning. I den forbindelse er der ofte tale om sager, som omhandler manglede betaling af et pengebeløb. F.eks. når en skyldner ikke betaler sin gæld til en kreditor.

En fogedforretning behøver dog ikke altid omhandle penge. For når der tales om en umiddelbar fogedforretning, handler sagen netop ikke om kontanter, men andet der ønskes tilbageleveres til ejeren.

Hvilke sager kan behandles som umiddelbare fogedforretninger?

Det kaldes eksempelvis en umiddelbar fogedforretning, når en part ønsker fogedens hjælp til at få udleveret en ejendel fra en anden part. Eller når en udlejer ønsker fogedens hjælp til at få en lejer ud af et lejemål. Desuden kan en umiddelbar fogedforretning også omhandle børn ift. håndhævelse af forældremyndighed.

Der er dog visse regler, som gælder her, og de er alle beskrevet i retsplejelovens kapitel 55.