Debtia logo
Log på

Fogedsag

Hvis en debitor ikke kan eller vil betale en kreditor et skyldigt beløb kan det resultere i en fogedsag. En fogedsag behandles i fogedretten som er en underafdeling af byretten.

Hvis et skyldigt beløb ikke betales til forfaldsdatoen, og hvis beløbet udebliver trods flere rykkere kan kreditor sende en anmodning til fogedretten om at optage sagen.

Kreditor kaldes i denne forbindelse rekvirenten.

Hvordan foregår en fogedsag

Anmodningen om en fogedsag skal indeholde oplysninger om kreditor og skyldnerens navn, adresse og cpr.nr. , samt en opgørelse over det skyldige beløb, herunder det beløb der oprindeligt blev lånt, renter samt omkostninger. Der skal vedlægges dokumentation for opgørelsen.

Fogedretten vil herefter fastsætte en dato for mødet og indkalde skyldneren.  Indkaldelsen af skyldneren kaldes en forkyndelse.

Indkaldelse til fogedsag

Det er beskrevet i retsplejeloven hvordan en forkyndelse skal foregå. Normalt vil man indkalde skyldneren via E-boks.

På mødet vil fogeden undersøge mulighederne for at skyldneren kan betale sin gæld for eksempel via en afdragsordning. Hvis skyldneren ikke mener at skylde pengene kan vedkommende gøre indsigelse. Fogedretten vil tage stilling til indsigelsen, og hvis det ikke kan lade sig gøre med det samme vil man indkalde til et nyt møde med henblik på nærmere belysning af sagen.

Fogedsag og udlæg

Hvis ikke skyldneren kan betale kan fogedretten bestemme at der skal gøres udlæg i skyldnerens værdier, det vil sige skyldneren stiller værdier som sikkerhed for gælden, for eksempel fast ejendom eller en bil.

Der kan normalt ikke gøres udlæg i almindeligt indbo eller andre ting som ikke har den store værdi. Hvis skyldneren ikke overholder den afdragsordning der er blevet aftalt i fogedretten kan tingene der er gjort udlæg i sælges på tvangsaktion.

Hvis skyldneren ikke kan betale det skyldige beløb, og ikke er i besiddelse af noget af specielt værdi, kan skyldneren afgive en insolvenserklæring til fogeden. Det betyder at skyldneren først kan indkaldes til fogedretten igen efter 6 måneder.

Omkostninger i en fogedsag

De omkostninger som er i forbindelse med en fogedsag skal betales af skyldneren.

Det er ikke kun sager om skyldige pengebeløb som fogedretten behandler.  For eksempel hvis en lejer af en eller anden grund er opsagt fra sit lejemål, og nægter at flytte kan det også føre til en fogedsag.