Debtia logo
Log på

Må fogeden komme uanmeldt?

Som hovedregel skal fogeden varsle deres besøg til skyldner på forhånd. Inden fogeden kommer på besøg i hjemmet, skal de først have forsøgt at indkalde til et møde på fogedkontoret. Må fogeden komme uanmeldt? | debtia.dk


Hvornår må fogeden komme på uanmeldt besøg?

Meget sjældent sker det, at fogeden kører afsted mod skyldners bopæl, uden at besøget er blevet varslet på forhånd. I de sager, hvor det sker, er det oftest fordi, at fogeden har en meget stærk formodning om, at skyldner ejer værdifulde genstande, som nemt vil kunne blive gemt væk, hvis skyldner bliver varslet om besøget på forhånd.

Det er dog meget sjældent, at fogeden foretager et besøg, der ikke er varslet. Det sker kun, hvis kreditor har et meget stort ønske om det, og at alle argumenter for at gøre det på den måde er på plads.

Kan politiet blive indblandet?

Ja, politiet kan godt blive indblandet. Som regel sker det i de tilfælde, hvor fogeden kommer på besøg på skyldners bopæl fordi, at skyldner, trods krav fra fogedretten om betaling, ikke betaler sin gæld til kreditor. Når det sker, følges fogeden oftest af politiet, som kan åbne døre og sikre fogeden adgang.

Politiet kan også blive indblandet, hvis skyldner ikke møder op til et møde i fogedretten. Her er der nemlig mødepligt. Hvis det ikke forventes, at skyldner møder op til aftalt tid, må politiet godt foretage en eskortering af skyldneren til retsbygningen, som mødet skal foregå i.

Selvom retsmødet måske er fastsat til senere på dagen, så sker denne eskortering typisk tidligt om morgenen. Her vil skyldner så sidde i forvaring, indtil mødet begynder.