Debtia logo
Log på

Hvordan betaler man sin gæld?

Hvordan, du skal betale din gæld, afhænger af, hvilken gæld der er tale om. Har du svært ved at betale din gæld? Så glæd dig over, at der er hjælp at hente. Du kan blive meget klogere på tilbagebetaling af gæld i denne tekst. 

Konsekvenser ved gæld

Betaler du ikke dine regninger fra private kreditorer, kan du risikere at blive indkaldt til et møde i fogedretten og/eller blive meldt til RKI. I fogedretten har fogeden mulighed for at tage udlæg i dine værdigenstande, som de kan sælge, hvis du fortsat ikke betaler af på gælden. Med en registrering i RKI har du ikke mulighed for at eje noget på abonnement eller låne penge.

Desuden kan forsyningsselskaber lukke for din el, vand og varme i din bolig. Dit lejemål kan blive opsagt ved manglede betaling af husleje. Lige så vel kan din andel/ejerbolig blive sat på tvangsauktion ved misligholdelse af tilbagebetaling på et lån hertil.

Skylder du penge til SKAT? Kan du forvente at SKAT vil forhøje din trækprocent og via den vej inddrive gælden.

Gode råd til at blive gældfri

Vil du gerne blive gældfri? Så kan vi anbefale dig (til at starte med) at få et overblik over dine kreditorer – altså dem du skylder penge til. Kontakt derefter kreditorerne og vær åben omkring din økonomiske situation. Du bør forsøge at finde frem til en realistisk afdragsordning med dem, og du bør kun lave aftaler, du kan overholde. Få evt. hjælp af en gældsrådgiver.

Bemærk! Du bør aldrig låne penge til at tilbagebetale en gæld – det er blot en ond cirkel. Hvis det er helt umuligt at tilbagebetale din gæld, kan du i stedet prøve at søge om gældssanering.

Hvad betyder gældssanering?

Har du en stor en gæld, hvor en tilbagebetaling indenfor de nærmeste år vurderes usandsynlig? Så kan du kontakte skifteretten og søge om gældssanering. Bliver du godkendt til gældssanering, vil din gæld enten blive slettet eller nedskrevet til et mindre beløb, som typisk skal afdrages over en periode på 5 år.