Debtia logo
Log på

Hvad koster det at sende en sag i fogedretten?

Hvis man skal sende en sag i fogedretten, koster der 750 kr.

Er der andre omkostninger i forbindelse med en fogedretssag?

Der kan sagtens være andre omkostninger i forbindelse med en fogedretssag. Hvis kreditor f.eks. har et inkassobureau involveret i sagen, så kræver de også et honorar.

Det kan også være, at politiet eller en låsesmed skal involveres i sagen, og dette koster selvfølgelig også penge. Politi og låsesmed kan f.eks. komme på tale, hvis skyldner ikke møder op til et møde i fogedretten, eller hvis fogeden skal tvinge sig adgang til skyldners hjem.

Skyldner har nemlig mødepligt i fogedretten, og hvis han/hun ikke dukker op, kan politiet foretage en eskortering af skyldneren til den retsbygning, som næste møde skal foregå i.

Hvem betaler omkostningerne i fogedretten?

Typisk ender det med at være skyldner, der betaler omkostningerne i forbindelse med en sag i fogedretten. Årsagen til det er, at kreditors krav oftest blot forhøjes med de retsafgifter, der tillægges sagen. Viser det sig, at skyldner alligevel ikke skyldner kreditor penge, vil retsafgifterne dog pålægges kreditor.