Debtia logo
Log på
ordbog-banner

Kan kreditorer tage min pension?

Kreditor og fogedretten kan kun tage udlæg i din pension, hvis der er gået mere end tre måneder fra den dag, hvor beløbet kunne blive udbetalt. Hvilke pensioner det gælder for, og hvilke regler du skal være opmærksom på, kan du blive klogere på her.

Hvilke pensioner kan kreditor ikke tage udlæg i?

I retsplejeloven $ 512 stk. 3 står der:

‘’Udlæg kan ikke foretages i krav på pension eller i krav på understøttelse eller anden hjælp fra det offentlige eller fra stiftelser eller andre velgørende institutioner, medmindre der er forløbet tre måneder fra den dag, beløbet kunne fordres udbetalt’’

Det betyder, at der f.eks. ikke kan tages udlæg i en tjenestemandspension, folkepension, seniorpension, førtidspension, private pensionsordninger i forsikringsselskaber og pengeinstitutter, samt penge du f.eks. har indestående på en selvpensionskonto.

Bemærk dog, at det dog kun gælder så længe, de tre måneder ikke er overskredet, og ved pensioner hvor du ikke allerede har fået pengene udbetalt som et engangsbeløb.

Hvad kan kreditor ellers tage udlæg i?

I fogedretten kan kreditor få udlæg i flere af dine værdigenstande. Det kan f.eks. være din ejerbolig, dit depositum til lejebolig, en del af det indestående du har på din bankkonto og genstande som dyre møbler, elektronik og biler.

Du har dog ret til ‘’et beskedent hjem og en beskeden levefod’’, jf. retsplejeloven § 509.  Det betyder, at kreditor ikke kan få udlæg i en almindelig sofa, seng, køleskab, TV mv., hvis det ikke har en særlig høj værdi. De genstande, der ikke har en særlig høj værdi, koster typisk under 3.500 kr., hvorimod et dyrere B&O TV eller en dyr designer stol godt vil kunne komme i betragtning.

Debtia
BETAL ÅRLIGT
Prisen pr. måned ved årlig betaling
Total
208
DKK
BETAL MÅNEDLIGT
Prisen pr. måned ved månedlig betaling
Total
249
DKK
KOM IGANG

Bliv kunde

Debtia er skabt for at værne om tilliden til aftaler.

Inkasso Guide

Læs vores samlede Inkasso Guide her

Få alle fordelene i dag. Få Debtia på dit hold.