Debtia logo
Log på

Fogedforretning

Ved en fogedforretning forstår man den proces, hvor fogedretten gennemtvinger et legitimt krav, som en part har overfor en anden part.

Hvis en fordringshaver har et økonomisk krav mod en skyldner, og denne ikke betaler beløbet indenfor de aftalte tidsfrister, kan sagen ende i fogedretten.

For at sagen kan blive behandlet i fogedretten skal fordringshaveren eller dennes repræsentant, for eksempel et inkassobureau, sende en anmodning til fogedretten. Der er en række formelle krav til en sådan anmodning, blandt andet det skyldige beløbs størrelse, og hvorledes det er fremkommet, således at fogedretten kan sikre sig at der er bevis for gældens størrelse og eksistens. Det såkaldte eksekutionsgrundlag.

Fogedretten berammer nogle retsmøder, eventuelt som telefonmøder, hvor fordringshaveren, nu kaldet rekvirenten, og skyldneren mødes i fogedretten med henblik på et forlig, eventuelt aftale om en afdragsordning. Hvis skyldner ikke evner at betale vil fogedretten gøre udlæg i skyldnerens eventuelle værdier. Det vil sige skyldnerens ejendele opgøres med henblik på salg ved tvangsaktion således at gælden eller dele heraf kan betales.

Umiddelbar fogedforretning

En form for fogedretning er en umiddelbar fogedforretning. Det kan være i en situation, hvor skyldner har købt en brugsgenstand, eksempelvis et fjernsyn på afbetaling, og ikke kan betale sine afdrag.

Her kan fogedretten bestemme skyldnerens brugsret over tv´et ophæves, og tv´et leveres tilbage til fordringshaveren.

Udkørende fogedforretning

En meget almindelig forekommende fogedforretning er, hvis en lejer ikke betaler sin husleje til udlejeren. Her kan der blive tale om en udkørende fogedforretning.

Udlejeren kan få fogedrettens hjælp til at udsætte lejeren fra lejemålet, hvis lejeren ikke reagerer på, eller overholder tidsfristen for den fremsendte rykker.

Fogedretten vil beramme et tidspunkt hvor udlejer, låsesmed og flyttefirma sammen med fogeden møder op på lejerens adresse. Flyttefirmaet skal være godkendt af fogedretten, og have en aftale med politiet om opmagasinering af lejerens ejendele.