Debtia logo
Log på

Småsager stævning

Ved småsager forstår man sager, som omhandler en uenighed om et økonomisk mellemværende, som har en værdi på 50.000 kr eller derunder, eksklusiv renter og gebyrer.

Hvis en virksomhed har penge til gode hos en kunde for en vare eller en tjenesteydelse, og betalingsbetingelserne ikke bliver overholdt, vil sagen ende med at blive overdraget til et inkassofirma, og yderste konsekvens blive sendt til afgørelse i fogedretten.

Dette er dog kun muligt, hvis debitor erkender sin gæld. Hvis debitor gør indsigelser vil inkassosagen blive stoppet, og det vil blive nødvendigt, at sagen bliver behandlet i civilretten inden, den efterfølgende kan overgå til fogedretten.

At føre en sag ved domstolene kan være en bekostelig affære med udgifter til advokatsalær med videre.

Formålet med småsager er, at det skal være muligt at føre ukomplicerede sager med mindre økonomiske mellemværender gennem en forenklet proces med begrænsede omkostninger.

I småsager kan sagsøger (kreditor) selv indgive en stævning mod sagsøgte (debitor) via domstolenes hjemmeside via et link, der hedder minretsag.dk. Her kan man logge ind via sit NemId og indtaste de relevante oplysninger.

Man behøver således ikke som udgangspunkt at have en advokat med i processen. Ved småsager er det rettens opgave at hjælpe med sagens forberedelse, det vil sige at hente argumenter og påstande fra såvel sagsøger som sagsøgte, og tillige eventuelt indhente en erklæring fra en sagkyndig. Der vil blive afholdt telefonmøder, hvor argumenterne vil blive udvekslet, og der kan i nogle tilfælde allerede på det tidspunkt ved dommerens hjælp blive indgået et forlig. I modsat fald afsluttes sagen med hovedforhandlingen der foregår i retten med bevisførelse, og afslutningsvis dom.