Debtia logo
Log på

Hvad betyder debitor og kreditor?

Kreditor og debitor er begge udtryk, som bruges i regnskabsverdenen. Debitorer er dem, der skylder penge væk, mens kreditorer er dem, som andre skylder penge til. Hvad betyder debitor og kreditor? | debtia.dk


Hvem kan være kreditor/debitor?

Kreditor/debitor kan både være en person, en virksomhed eller en anden enhed. Det gælder både, når der er tale om debitor/kreditor-forhold mellem to virksomheder, og mellem en person og en virksomhed mv.

Uanset hvad, så vil debitorerne altid være dem, der skylder penge væk. Og omvendt vil kreditorerne altid være dem, som har penge til gode.

Hvornår bruger man udtryk som kreditor og debitor?

I Princippet er du debitor i alle forretninger, du handler i. Men det er nok meget sjældent, at medarbejderen i Netto vil kalde dig for debitor, da udtrykkene primært bruges i en mere regnskabsmæssig forstand.

Derfor nævnes de også oftere ved længerevarende kunde/leverandørforhold, hvor der forekommer en længere betalingsfrist eller betalinger over flere omgange.

Eksempler på debitorer og kreditorer

Når du køber nye varer hjem til din forretning, er du i princippet debitor, indtil du har betalt din leverandør (kreditoren) penge for varerne.

Har du et lån i dit hus? Så er du debitor på lånet, mens dit realkreditinstitut er kreditor på lånet.