Debtia logo
Log på

Debitorstyring

Debitorstyring henviser til den proces der foregår i en virksomhed som har til formål at holde styr på virksomhedens udestående fordringer, og dermed sikre at disse bliver indfriet indenfor den aftalte tidsfrist.

Debitorstyring – køb på kredit

Når en virksomhed leverer en vare eller en tjenesteydelse til en kunde vil betalingen som oftest ikke være kontant. Almindeligvis bliver der udstedt en faktura på fordringen med en kortere eller længere betalingsfrist.

Hvis der er tale om mere værdifulde genstande, det være sig et langvarigt forbrugsgode til en privat kunde, eller en leverance af maskiner, eller inventar til en virksomhed, kan der være tale om at fordringen bliver indfriet via en afdragsordning over længere tid.

Under alle omstændigheder er det vigtigt for virksomheden nøje at holde styr på de udestående fordringer, da det ellers, med stor sandsynlighed, vil føre til tab og påvirke virksomhedens økonomiske situation.

Det er derfor vigtigt at en virksomhed har et debitorbogholderi. Et debitorbogholderi er en regnskabsmæssig oversigt over kunder der har et udestående med virksomheden som skal indfries.

Debitorbogholderi og debitorstyring

Den debitorstyring der foregår via debitorbogholderiet omfatter kartotek over debitorer, kreditvurdering, udestående fordringer, betalingsbetingelser og rykkerskrivelser. Debitorstyringen vil også omfatte procedurer omkring inkasso, hvis betalingen udebliver på trods af flere rykkere.

Et vigtigt værktøj i debitorstyringen er et IT-baseret regnskabsprogram, hvoraf der findes flere.

Hvis en virksomhed ikke selv ønsker at varetage debitorstyringen er der flere firmaer som tilbyder denne service som omfatter udsendelse af fakturaer, bogføring af indbetalinger og afstemning, samt vedligeholdelse af kundekartotek og rykkerskrivelser. Virksomheden kan på den måde koncentrere sig om at udvikle, producere og sælge.