Debtia logo
Log på

Debitorskifte

Man taler om debitorskifte hvis en gæld overdrages fra en skyldner til en anden skyldner. Det vil sige at en debitor udskiftes med en anden debitor, som så overtager gældsforpligtelsen overfor kreditor.

Debitorskifte i ejendomshandel

Den mest almindelige situation, hvor debitorskifte opstår, er ved ejendomshandler.

Det er nødvendigt, at kreditor godkender gældsoverdragelsen i det, vedkommende kan blive dårligere stillet, hvis den nye debitor ikke har den samme betalingsevne, som den oprindelige.

I forbindelse med salg af en ejerbolig vil der ofte være et ejerpantebrev med pant i boligen. Ejerpantebrevet kan være stillet som sikkerhed for et lån, og ved salg af boligen skal den nye ejer overtage gældsforpligtelsen på ejerpantebrevet, hvis dette ikke vælges indfriet ved handlen.

Kreditoren som har ydet lånet, som ejerpantebrevet er stillet til sikkerhed for, skal godkende den nye debitor, og dermed debitorskiftet.

Debitorskifte i ejerlejligheder

Et andet eksempel kan være en ejerlejlighed, hvor der er forpligtelser overfor ejerforeningen i form af vedligeholdelse og andre fællesudgifter, og her kan ejerpantebrevet ligge til sikkerhed for at disse forpligtelser bliver opfyldt. I dette tilfælde skal debitorskiftet godkendes af ejerforeningen også. Man taler om at ejerforeningen tiltræder som underpanthaver.

Tinglysning af debitorskifte

Dokumenter som ejerpantebreve, hvor en fordringshaver har pant i en debitors værdier, skal tinglyses. Det vil sige, at aftalerne skal registreres ved domstolene for at blive juridisk gældende. Dette foretages via tinglysningsretten, og anvendes også ved andre forhold end bolighandel, for eksempel ved ægtepagter mellem ægtefæller. Tinglysningen er belagt med et gebyr til det offentlige.