Debtia logo
Log på

Hvad betyder at være i restance?

Restance er gæld, som skyldner ikke har betalt til tiden. Med en restance har kreditor mulighed for at få hjælp fra fogedretten. Omhandler restancen en offentlig gæld, så er det SKAT, der står for inddrivelsen. 

Restance til private virksomheder

Betaler skyldner ikke sin gæld til kreditor, kan han/hun risikere, at fogedretten bliver indblandet. Skyldner bliver indkaldt til et fogedretsmøde, hvor skyldners økonomi og værdigenstande bliver drøftet. Værdigenstandene kan være alt fra penge, designer møbler, elektronik, ejendomme mv.

Oftest aftales en afdragsordning, der løber over max 10 måneder. Kreditor kan som en sikkerhedsstillelse få udlæg i nogle af skyldners ejendele, der er blevet drøftet på mødet. For skyldner betyder udlæggene, at hvis han/hun fortsat ikke betaler sin gæld til kreditor, kan ejendelene blive solgt med tvang, så kreditor kan blive tilbagebetalt.

Restance til det offentlige

Restance til det offentlige omhandler f.eks. manglede betaling af SKAT, afgifter, licenser, bøder mv. Vil skyldner ikke betale, kan SKAT vælge at hæve trækprocenten på skyldners indkomstskat for at inddrive gælden.

Mere sjældent sker det, at SKAT vælger at tage udlæg i skyldners ejendele. F.eks. kan SKAT – ligesom fogedretten – også tage udlæg i skyldners bil, designermøbler, elektronik, opsparing mv. og sælge det på tvangsauktion, hvis skyldner ikke betaler sin gæld.