Debtia logo
Log på

Inkassoloven paragraf 12

Inkassoloven paragraf 12 fastsætter regler for på hvilken måde et inkassofirma må henvende sig til en skyldner.

Inkassovirksomhed, det vil sige erhvervsmæssig inddrivelse af et skyldigt beløb for en kreditor, er reguleret ved lov.

Lov om inkassovirksomhed

Loven kaldes Lov om inkassovirksomhed, i daglig tale inkassoloven, og indeholder en række bestemmelser omkring udøvelse af inkassovirksomhed, herunder hvem der kan opnå autorisation til at drive inkassovirksomhed, og hvilke krav der stilles til inkassovirksomheden.

Måden inkassovirksomhed skal drives på er beskrevet i inkassolovens kapitel 4, hvor paragraf 9 – 18 opstiller en række retningslinjer for hvordan inkassator skal optræde.

Paragraf 12 præciserer retningslinjerne for hvordan inkassator kan henvende sig til skyldner.

Inkasso kræver varsel

Et overordnet princip er at inkassator ikke må henvende sig til skyldner uden et forudgående varsel. Det vil sige skyldner skal skriftligt varsles om det fysiske møde med tid og sted.

Skrivelsen, som kaldes en varselsskrivelse, skal tillige indeholde inkassovirksomhedens kontaktoplysninger.

En sådan varselskrivelse må ikke fremsendes med mindre inkassosagen er startet op på gyldig vis, hvor der er sendt en påkravsskrivelse, også kaldet et inkassovarsel med den pligtige frist på 10 dage, som fastsat i inkassolovens paragraf 10.

Personligt fremmøde ved inkasso

Inkassolovens paragraf 12 indeholder også regler om at det personlige fremmøde kun må ske på hverdage samt lørdage, og der er ligeledes fastsat regler for hvor skyldneren må opsøges.

Mødet må kun ske på skyldnerens bopæl, og ikke på dennes arbejdsplads, eller andre steder i det offentlige rum. Det er også fastsat i inkassoloven paragraf 12 at inkassator ved fremmødet straks skal legitimere sig med et gyldigt legitimationskort.

Fair behandling ved inkasso

Inkassolovens bestemmelser tjener således i vid udstrækning til at beskytte skyldneren og sikre en fair behandling, herunder anonymitet.

Udgangspunktet er at hvis en legitim fordring ikke indfries er det på grund af debitors manglende økonomiske evner. Det er således i alles interesser at sikre et gnidningsfrit sagsforløb, og at sikre at fordringen eller så stor en del af den som muligt bliver indfriet.