Debtia logo
Log på

Varsel

Et varsel er en forhåndsorientering om en begivenhed som vil finde sted.

Indenfor finansiel terminologi betyder et varsel sædvanligvis en meddelelse om en sanktion der vil finde sted som følge af manglende opfyldelse af et tidligere fremsat legitimt krav. Et varsel kan dog også i andre sammenhænge være noget så fredeligt som en forhåndsmeddelelse om en prisstigning som er på vej.

Inkasso-varsel

Som eksempel på et varsel kan nævnes et inkassovarsel.

Et inkassovarsel, som også kaldes en påkravsskrivelse, er en skriftlig henvendelse med et varsel til en debitor om at der påtænkes at indlede en inkassosag.

Inkassovarslet eller påkravsskrivelsen er obligatorisk, idet der ikke kan startes en inkassosag uden der først er fremsendt en påkravsskrivelse. Inkassovarslet skal give skyldneren en sidste chance for at indbetale det skyldige beløb og dermed undgå en inkassosag, og varslet skal give skyldneren en frist på 10 dage til dette.

Regler for inkasso-varsel

Reglerne omkring inkassovarsel er beskrevet i inkassolovens paragraf 10 og der er flere krav til hvordan påkravsskrivelsen skal udformes for at den kan være juridisk gyldig.

Udover den nævnte frist på 10 dage skal inkassovarslet bl.a. også indeholde oplysninger om hvad gælden dækker over, og både hovedstol, renter og gebyrer skal specificeres. Det behøver ikke at være kreditor selv der sender påkravsskrivelsen, det kan også være et inkassobureau eller en advokat der fremsender varslet.

Kreditkort varsel

Et andet eksempel på et varsel gælder i forbindelse med reglerne omkring betalingskort. Reglerne er beskrevet i betalingstjenesteloven og her er der præciseret at en kortudsteder skal varsle inddragning og udskiftning af betalingskort med minimum 2 måneder.

Husleje varsel

Et tredje område hvor der også gælder regler for varsling er indenfor lejeloven som beskriver regler for hvorledes huslejestigninger skal varsles. En lejeforhøjelse skal som udgangspunkt varsles 3 måneder i forvejen.