Debtia logo
Log på

Gældsbrev

Et gældsbrev er et skriftligt løfte om, at den ene part skylder den anden part et vist beløb. Så længe det er underskrevet af begge parter, kan et gældsbrev være så simpelt som at skrive nogle ord på papir. Gældsbreve indeholder ofte en aftale om tilbagebetaling af det lånte beløb inden for et bestemt tidspunkt, evt. som afdrag og i så fald størrelsen af disse og om der skal betales renter.

Der kan være flere typer af gældsbreve

Helt simpelt kan et gældsbrev være et bevis på at et familiemedlem har lånt et andet familiemedlem et vist beløb. F.eks. hvis et forældrepar har lånt et beløb til et studerende barn.

Det er ikke nødvendigt at gældsbrevet indeholder aftale om tilbagebetaling af beløbet til et bestemt tidspunkt, renter m.v. det har alligevel betydning rent skattemæssigt, da barnet ikke skal betale skat af det modtagne beløb selvom det overstiger grænsen for skatte fri gaver.

Et pantebrev er også et gældsbrev, hvor den part der har lånt penge af den anden part skal stille sikkerhed i deres værdier såsom bil eller ejendom. Der vil i dette tilfælde være en nøje aftale om vilkår for tilbagebetaling af beløbet og om betaling af renter.

Et gældsbrev er et skriftligt og underskrevet løfte om at tilbagebetale lånte penge.

Dokumentet identificerer vilkårene for et lån og parterne i lånet, men det beskriver ikke nødvendigvis, hvad der vil ske, hvis låntager misligholder, altså ikke overholder betingelserne.

Gældsbreve er bindende, juridiske dokumenter, skønt de sjældent registreres i offentlige optegnelser.

Gældsbreve er dækket af Gældbrevsloven.