Debtia logo
Log på

Hvordan får man gældssanering?

Ønsker du at søge om gældssanering? Så skal du kontakte skifteretten. Gældssanering er for privatpersoner, der har så stor en gæld, hvor en tilbagebetaling indenfor de nærmeste år vurderes usandsynlig. Hvordan får man gældssanering? | debtia.dk


Hvad er gældssanering?

Får du gældssanering, vil din gæld i nogle tilfælde blive slettet, og i andre tilfælde vil den blive nedskrevet til et mindre beløb, som du skal betale over en længere periode, der typisk lyder på 5 år.

Metoden, der vælges, afhænger af din økonomiske situation ift. dine muligheder for at tilbagebetale gælden.

Hvordan søger man gældssanering?

Vil du gerne søge om gældssanering? Så er første step at sende en ansøgning til den skifteret, der er tilknyttet det område, du bor i. Det er nemlig dem, der skal vurdere, om du er berettiget til at få hjælp til at blive gældfri, og hvordan du skal hjælpes.

Vurderer skifteretten, ud fra din ansøgning, at du potentielt er berettiget til at få gældssanering, så indkalder de dig til et møde, hvor de vil stille dig spørgsmål om din egen og eventuelt også din ægtefælles/samlevers arbejdsmæssige og økonomiske situation.

Vurderes du fortsat til at være berettiget til gældssanering, vil skifteretten tilbyde dig at indlede en gældssaneringssag. Det betyder, at de udpeger en advokat, som blandt andet skal hjælpe dig med at lave et forslag til din gældssanering. Først når du og din hjælper har udarbejdet et forslag, og det er blevet præsenteret for skifteretten, vil du få endelig besked, om du kan for en form for gældssanering.

Hvordan får man gældssanering?

Du skal som minimum opfylde følgende betingelser:

  • Du kan ikke betale din gæld nu eller inden for de nærmeste år.
  • At få gældssanering vil give dig en varig forbedring i dine økonomiske forhold.

Derudover kigger skifteretten typisk også på:

  • Om du har et fast fuldtidsarbejde med en stabil indkomst.
  • Om du ejer noget af højere værdi. Eksempelvis kan skifteretten betinge gældssaneringen af, at biler og/eller ejer- eller andelsbolig sælges.